شیعرەکان/هەژار موکریانی:

ئاڵەکۆک

بۆ کوردستان

سیلسیلەی نەقشبەندی

قورئانی پیرۆز بە کوردی

وەرگێڕانی مەم و زین

پێنج ئەنگوست دەبنە یەک مست

چوارێنەکانی بابا هەژاری موکریان

چوارێنەکانی خەییام

چێشتی مجێور

یەک لە پەنای خاڵ و سیفری بێ بڕانەوە