شیعرەکان/خانای قوبادی:

سوڵتان ئیبراھیم و نۆشافەرین